X

 

معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
    اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان ایلام در سال 1369 با همت مسئولین وقت سازمان بهداری و حضور 4 نفر تکنیسین شروع بکار نمود ، در آن زمان تعداد دو کارخانه تولید مواد غذایی و بهداشتی در استان وجود داشت که تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بودند . از سال 1371 با جذب کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه و آموزش های لازم فعالیت های اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی بصورت تخصصی تر ادامه یافت طی این مدت تعداد کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی فعال ، نیمه فعال و در دست احداث به بیش از 80 واحد تولیدو بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی رسیده است در این راستا معاونت غذا ودارو با جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز توانسته است بنحو مطلوب پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی استان از نظر نظارت و صدور پروانه های بهداشتی باشد . در حال حاضر تعداد 7 نفر کارشناس و کارشناس ارشد با تخصص های صنایع غذایی ، تغذیه و شیمی در مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان ایلام مشغول انجام وظیفه می باشند . از سال 1382 با توجه به توانمندی اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی صدور پروانه تاسیس وبهره برداری کارخانجات تحت پوشش ،  از سال 1385صدور پروانه مسئول فنی و ساخت محصولات تولیدی استان و نیزاز سال 1391 صدور مجوز ترخیص مواد اولیه  ، توسط معاونت غذا ودارو وزارت متبوع به این مدیریت تفویض گردیده است  .در حال حاضر بیش از 55 واحد تولید مواد غذایی و بهداشتی در سطح استان فعال می باشند که کلیه امور مربوط به نظارت ، صدور پروانه ها و صدور گواهی بهداشت جهت صادارت محصولات تولیدی استان از طریق مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی انجام می گیرد.