X

 

شرح وظایف مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
v    کنترل و نظارت بر فعالیت کارخانجات تولید مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی سطح استان و اعمال روشهای نوین کنترل
v    نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانجات تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و پیگیری نتایج آزمایشگاه
v      اقدام در خصوص نمونه های نامنطبق و پیگیری های لازم توسط کارشناسان تا رفع نقص
v      رتبه بندی و ارزشیابی کارخانجات تولید مواد غذایی و بهداشتی استان و اعلام نتایج به واحدهای تولیدی و وزارت متبوع
v    اجرای طرح PMS با همکاری آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ( کنترل و مراقبت از سطح عرضه مواد غذایی و آشامیدنی و بهداشتی از طریق نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم )
v      صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی تولید استان
v      صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت مواد خوراکی و آشامیدنی
v      صدور پروانه بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت کارخانجات تولید مواد آرایشی و بهداشتی
v    آموزش مسئولین فنی کارخانجات و همکاری در تهیه برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی و آموزش در سطح مدارس
v      نظارت بر اجرای طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک در کارخانجات آرد استان و پایش نتیجه غنی سازی آرد
v      شناسایی واحدهای تولیدی غیر مجاز و اعمال ضوابط و قوانین در مورد آنها
v      معرفی واحدهای تولیدی متخلف به مراجع قضایی و پیگیری پرونده آنها تا حصول نتیجه
v      شرکت در کمیته های تخصصی و مرتبط استانی( کمیته شیر مدارس ، کمیته IDD  و..... )
v    پیگیری شکایات مردمی ، ادارات و سازمانها از مواد غذایی و بهداشتی و اقدام طبق دستورالعمل مربوطه و اعلام نتیجه به شاکی
v    کنترل و نظارت بر سردخانه ها و انبار های نگهداری اقلام غذایی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش
 v   کنترل و نظارت بر مراکز عرضه ،توزیع و نگهداری آرایشی و بهداشتی 
v    پایش و تکمیل چک لیست سالانه ارزیابی کارخانجات تولید مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی (PRPS)
v   اجرای طرح ارزیابی میزان باقیمانده های سموم و آفت کش در محصولات کشاورزی
v   اجرای طرح پایش و پالایش برچسب گذاری محصولات غذایی،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی