X

 

کلیه همشهریان محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت ازمحصولات غذایی ،آرایشی و بهداشتی تولید کارخانجات داخل یا خارج شهرستان می توانند:

از طریق شماره تلفن 08432232527 داخلی 125  واحد رسیدگی به شکایات موضوع را به اطلاع کارشناس رسیدگی به شکایات مستقر در معاونت غذا و دارو برسانند.

همچنین شهروندان محترم می توانند در خصوص مورد شکایت به آدرس میدان شهید کشوریابتدای بلوار شهید بهشتی معاونت غذا و دارو _ مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

بدیهی است بلافاصله بعد از دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نتیجه از طریق واحد رسیدگی به شکایات به اطلاع شما رسانده خواهدشد.