X

 

مهمترين وظيفه اين مديريت تامين سلامت داروهايی است كه در سطح عرضه وجود دارند و در مرحله بعد سهولت دسترسی عمومی به آنها است.
 
اين امر از طرق مختلف انجام می‌پذيرد:        
                                                                                                                   
*اهدای مجوز تاسيس و بهره‌برداری از داروخانه‌ها در حيطه نظارتی دانشگاه و انجام بازديدهای ادواری از اين مراكز جهت كنترل و حصول اطمينان از فروش دارو، شير خشك، مكمل‌های غذایی و رژيمی، غذاهای كمكی شيرخواران، لوازم مصرفی پزشكی و فرآورده‌های آرايشی و بهداشتی مجاز (واجد پروانه ساخت و يا دارای مجوز واردات از سوی وزارت متبوع) در داروخانه‌ها و نيز بازرسی و ارزشيابی ادواری اين واحدها.
*برقراری و تامين سهميه دارويی، شير خشك، الكل برای كليه داروخانه‌ها (خصوصی، دولتی، روزانه و شبانه‌روزی) از طريق شركت‌های توزيع رسمی دارو و انعكاس كمبود‌ها به وزارت متبوع، همچنين معرفی داروخانه‌ها به سازمان‌های بيمه‌گر جهت انعقاد قرارداد همكاری.
*برقراری و تامين سهميه دارويی برای مراكز درمانی (مراكز پزشكی آموزشی و درمانی، بيمارستان‌ها و مراكز جراحی محدود) از طريق شركت‌های توزيع رسمی دارو، تدوين فارماكوپه (دارو نامه) بيمارستاني براي مراكز دولتی همچنين تحويل مستقيم داروهای مخدر و بعضاً بيهوشی به مراكز درمانی و انجام اقدامات لازم و فوری جهت رفع كاستی‌‌های احتمالی همراه با ارزشيابی ساليانه اين مراكز.
*عرضه و تحويل مستقيم داروهاي مخدر به بيماران مبتلا به بيماری‌‌ها‌ لاعلاج و سرطان‌، همچنين تخصيص سهميه و عرضه مستقيم داروها‌ی مخدر به مراكز ترك اعتياد واجد مجوز و نظارت بر مصرف صحيح اين اقلام.
*رسيدگی به شكايات مردمی و ارجاع پرونده‌های متخلفان به مراجع ذيصلاح، همچنين تعامل با نيروهای انتظامی و مراجع قضايی در ارتباط با داروهای مكشوفه، قاچاق و تقلبی كه مواد اوليه و نيز مراحل ساخت، انبارداری، حمل و نقل و توزيع آنها مورد تاييد نبوده و سلامت جامعه را به خطر می‌‌اندازد.
*تخصيص سهميه برخی از داروهای خاص به تعدادی از داروخانه‌ها و صدور حواله دريافت دارو جهت بيماران مربوطه.