X

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
تاریخ انتشار: دوشنبه 03 آبان 1400
هفته پیشگیری از مسمومیت ها

  هفته پیشگیری از مسمومیت ها

امتیاز: Article Rating

هفته پیشگیری از مسمومیت ها (یکم الی هفتم آبان)

معاونت غذا و دارو

اشتراک گذاری
تصاویر
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
 • هفته پیشگیری از مسمومیت ها
ثبت امتیاز