شماره: 29856
1399/05/14
اطلاع رسانی گیاهان دارویی – شماره2
اطلاع رسانی گیاهان دارویی – شماره2

زنیان (Ajwain)

گیاهی است از تیره چتریان ، علفی ، یکساله ، بی کرک به ارتفاع 30 تا 90سانتی متر که به حالت خودرو در نواحی شرقی هند ، ایران و مصر می روید مهم ترین مناطق رویش این گیاه در ایران ، سیستان و بلوچستان ، آذربایجان ، اصفهان ،خوزستان ،فارس ، کرمان و خراسان می باشد.برگ هایی با پهنک منقسم به بریدگی های نازک و ظریف و گل هایی به رنگ سفید و مجتمع به صورت چتر مرکب دارد.

از زنیان در تهیه ادویه ، ترشیجات ، بیسکویت و مواد خوراکی استفاده میشود ، و همچنین از خواص آن می توان به خواص دارویی و نگهدارنده مواد غذایی اشاره کرد.

حق انتشار محفوظ است ©