اخبار حداقل

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
خبرها حداقل
06

مروری برمطالب گردآوری شده دررابطه بامسمومیت غذایی ناتوسط جناب آقای مهندس مجتبی مهدوی کارشناس سم شناسی معاونت غذا و دارو ایلام

مسمومیت غذایی

LinkClick.aspx

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (531)
کد خبر: 8480
جستجو