X

 

لیست تجهیزات موجود در بخش شیمی:
 
·        رطوبت سنج
 
·        PH متر
 
·        کوره الکتریکی
 
·        آون یا فور
 
·        دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر
 
·        آب خالص ساز
 
·        دستگاه اتمیک ابزوربشن (بخش آنالیز دستگاهی)
 
·        دستگاه اسپکتروفتومتر uv
 
·        دستگاه GC
 
·        روتاری
 
·        شیشه آلات
 
·        دستگاه HPLC
 
·        سوکسله
 
·        اکومیلک
 
·        سانتریفیوژ
 
·        دستگاه هضم و تقطیر( اتو کجلدال )
 
·        بن ماری
 
·        تیتراتور اتوماتیک