اخبار

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
خبرها
06

مروری برمطالب گردآوری شده دررابطه بامسمومیت ناشی از گزیدگی هاتوسط جناب آقای مهندس مجتبی مهدوی کارشناس سم شناسی معاونت غذا و دارو ایلام

مسمومیت ناشی از گزیدگی ها

LinkClick.aspx

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (433)
کد خبر: 8479
جستجو