X

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 فروردین 1400

  لیست داروخانه های توزیع کننده داروهای مرتبط با کرونا ویروس

امتیاز: Article Rating

لیست داروخانه های  توزیع کننده  داروهای مرتبط با کرونا ویروس

اشتراک گذاری
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز