X

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
تاریخ انتشار: شنبه 30 دی 1396
کارگاه آموزشی بازرسی از اصناف

  کارگاه آموزشی بازرسی از اصناف

امتیاز: Article Rating

باحضور معاون غذا و دارو، کارگاه آموزشی بازرسی از اصناف ویژه رابطین غذا و دارو کلیه شهرستانها، در محل سالن کنفرانس غذا و دارو تشکیل شد.
در ابتدای جلسه دکتر شاهماری با اشاره به نقش رابطین غذا و دارو در معاونتهای بهداشتی در پیشبرد اهداف مشترک، همکاری و تعامل بین بخشی اشاره کرد.
در ادامه: مشکلات و چالش های پیش رو در خصوص بازدید و بازرسی از عطاری ها، باشگاهها و مراکز غیرمجاز، عرضه و فروش مکمل ها و نحوه بازرسی از آنها توسط سرپرست اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل توسط مهندس رنجبر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه آموزشی بازرسی از اصناف
ثبت امتیاز