طراحی سایت
اخبار

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
خبرها
25

جلسه کمیته فرعی توسعه سازمان و تحول اداری

جلسه کمیته فرعی توسعه سازمان و تحول اداری
با حضور معاون غذا و دارو، مدیر دارو، مدیر غذا، مسئول امور اداری معاونت، سرپرست توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و هیئت همراه، جلسه کمیته فرعی توسعه سازمان و تحول اداری معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
در این جلسه دکتر نقدی گفت: با توجه به شناخت مدیران مجموعه از کارشناسان حوزه مربوطه، تصمیم گیری برای احراز پست های درخواستی کارشناسان هر حوزه در کمیته های فرعی معاونت های زیر مجموعه دانشگاه، باعث تخصصی شدن واگذاری پستها به افراد شایسته خواهد شد.
وی اظهار داشت: این جلسات به صورت مستمر با حضور نمایندگان مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه برگزار خواهد شد تا بتوانیم در راستای اهداف برنامه ریزی شده وزارت گام برداریم و اگر ما بتوانیم در کمیته های فرعی تا سطح کارشناس مسئول تصمیم بگیریم، دستیابی به اهداف آسانتر خواهد شد.
نامبرده چارت در نظرگرفته شده را برای تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو را با توجه به حجم کاری آن ناکافی دانست و از سرپرست توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه خواست چارت آن اداره مورد بازنگری قرار گیرد.
در ادامه جلسه سرپرست توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی گفت: قانون گذاران وزارت وزارت بهداشت، هدف ها را نشانه گذاری کرده اند و ما هم قانون گذاری ها را به صورت شفاف در دسترس همه قرار می دهیم، هم در قوانین قبلی و هم در مصوبات آئین نامه اداری و تشکیلاتی طبقه بندی و آموزش، کمیته فرعی جایگاه کاملا" قانونی دارد.
وی هدف از تمرکز تصمیمات اولیه در بدنه کمیته های فرعی را اشراف مدیران مربوطه به تخصص و توانائی کارشناسان متقاضی جهت پستها دانست و بیان داشت در گذشته فقط انتصاب انجام می شد در حالی که اکنون با کارشناسی و انتخاب حوزه مربوطه انتصاب صورت می گیرد.
سپس درخواست های کارشناسان برای احراز پستهای موجود در معاونت مورد کارشناسی قرار گرفت و مواردی را جهت اختصاص پستها در کمیته فرعی مصوب گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (131)
کد خبر: 13937
  • جلسه کمیته فرعی توسعه سازمان و تحول اداری
جستجو