اخبار

 

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع کنترل کیفیت توسط معاونت غذا و دارو جهت مسئولین فنی کارخانجات تولیدی مواد غذایی و بهداشتی استان در محل سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.
خبرها
12

کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims

کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims
در تاریخ 8/6/1396 با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه های تابع دانشگاه علوم پزشکی، کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی، مدیر و کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی، کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو، توسط مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو برگزار شد.
در ابتدا مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، در خصوص اهداف و اهمیت سامانه بین آزمایشگاهی Lims بیاناتی ایراد نمود.
مهندس ابراهیمی گفت: در این سامانه از مرحله ثبت درخواست و پذیرش نمونه تا ارسال آزمایش به صورت سیستمی می باشد و هیچگونه درخواست حضوری پذیرفته نخواهد شد، پس از پذیرش نمونه در سامانه، درخواست در کارتابل مدیر آزمایشگاه قرار می گیرد و پس از آزمون و فرآیند انجام کار نتیجه آزمون پس از تائید مدیر آزمایشگاه به صورت سامانه ای ارسال خواهد شد و در این سامانه، درج کد ملی صاحب نمونه و نمونه بردار الزامی است.
در ادامه کارگاه کارشناسان آزمایشگاه کنترل، آموزش کامل کار با سامانه مذکور را به شرکت کنندگان ارائه نمودند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (30)
کد خبر: 13831
  • کارگاه آموزشی بین آزمایشگاهی Lims
جستجو